Privacybeleid

A Tribe Called Transport is een initiatief van Mpact vzw en werd mede mogelijk gemaakt door het Interreg North Sea Region Programme A.R.T. -Forum, Netwerk Duurzame Mobiliteit en provincie Oost-Vlaanderen.

De beheerder van de gegevens is:

Mpact vzw

Koningin Maria Hendrikaplein 65B

9000 Gent

BE 0415.131.393

Registratie gegevens in de context van projectonderzoek

Mpact voert regelmatig onderzoek uit naar de mobiliteitsuitdagingen in onze maatschappij.

 

In het kader van deze onderzoeksprojecten kan Mpact, vanuit A Tribe Called Transport, bevragingen uitsturen naar gebruikers van diensten en/of een breder doelpubliek en/of diepte-interviews houden met verschillende doelgroepen. De gebruikers/respondenten kunnen gevraagd worden om persoonlijke gegevens door te geven voor de volgende doeleinden:

 • ter ondersteuning van het onderzoek: de persoonlijke gegevens zullen anoniem verwerkt worden en zullen enkel binnen het kader van het onderzoek gebruikt worden.

 • geanonimiseerde gegevens kunnen hierbij doorgegeven worden aan partners van Mpact en andere organisaties die betrokken zijn bij het onderzoek en de verwerking van resultaten. Het land, het duur van opslag en overdracht kan variëren van project tot project. De bewaartermijn beperkt zich tot de duur van het project, zoals aangegeven op de projectwebsite.

 • om de respondenten op de hoogte te houden van de resultaten van het onderzoek.

 • om de respondenten op de hoogte te houden van het verloop van het onderzoek via nieuwsbrieven.

  • Om deze nieuwsbrieven zo optimaal mogelijk te verzenden, kan Mpact het persoonsgebonden open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven verwerken

  • Omwille van demografische rapportering via Google Analytics worden gegevens automatisch doorgegeven via het plaatsten van een 3rd party cookie.

  • Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.

 • Om de prijs op te sturen naar het adres van de winnaar (bv. Als er een prijs kan gewonnen worden door deel te nemen aan een onderzoek)
   

Registratie gegevens in audio-visuele content

Naast persoonlijke gegevens kan Mpact ook audio-visuele content maken en verwerken binnen verschillende projecten. Mpact zal altijd toestemming vragen om een afbeelding te nemen, te verspreiden en te publiceren. 

Deze regel geldt ook voor video- en audio-opnames. 

Deze regel geldt niet voor de gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is:

 • Publieke figuren

 • Beelden van een groep mensen of een mensenmassa op voorwaarde dat binnen die massa niemand duidelijk centraal staat. Moest dit wel zo zijn (bv. een close-up van een persoon), dan zal Mpact zeker een expliciete toestemming vragen.

 • Events die Mpact zelf organiseert bv. onze ledendag, Shared Mobility Rocks,... Er zal aan de inkom telkens een blad uithangen dat er foto’s/beelden zullen gemaakt worden tijdens het event/activiteit en dat we die ook zullen gebruiken ter promotie. Wie niet gefotografeerd wil worden, kan dat steeds zelf aangeven.

Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast;

Het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op:

Mpact vzw

Koningin Maria Hendrikaplein 65B

9000 Gent

Tel: 070/222.292

info@mpact.be