Zoeken
  • Esen Köse

Zelfrijdende shuttlebussen actueler (en dichter) dan ooit


In Vlaanderen zijn er een aantal testprojecten gaande die zelfrijdende voertuigen uittesten. Aan de Brussels Health Campus vindt er een living lab plaats met een zelfrijdende shuttlebus. Het initiatief kwam van Innoviris en het project wordt geleid door MOBI en SMIT, onderzoeksgroepen van de VUB, en LOUISE, onderzoeksgroep van ULB. De testfase is begonnen in augustus en zal 6 maanden duren.

Het is woensdag 4 september wanneer ik het Brussels Health Campus binnenstap. Een gigantische ruimte waar je makkelijk kan verloren lopen. Terwijl ik richting het hoofdgebouw loop zie ik in de verte een klein blauw busje rijden zonder chauffeur. Nadat ik een paar foto’s heb genomen, loop ik verder en ontmoet ik de projectleider Dr. Ir. Cedric De Cauwer (Senior Researcher elektrische en hybride voertuigen MOBI) en projectpromotor Prof. Lieselot Vanhaverbeke (MOBI)


Jullie werken allebei voor MOBI. Wat doen jullie daar?

MOBI is een onderzoeksgroep binnen de VUB die focust op duurzame mobiliteit en logistiek en al 40 jaar ervaring met onderzoek naar elektrische voertuigen. Momenteel zetten we ons onderzoekstraject verder met gedeelde duurzame mobiliteit waarbij de autonomisering van de voertuigen een belangrijke rol speelt.


Hoe zijn jullie tot het idee gekomen om een zelfrijdende shuttlebus te testen op de Brussels Health Campus?

De Brussels Health Campus is de perfecte plaats om een living lab uit te werken. Elke dag komen er hier studenten, patiënten, bezoekers en sporters (er is ook een fitnesscentrum aanwezig). Dit maakt dat we 1 ontwerp kunnen testen op 1 locatie en dat we toch een brede waaier aan doelgroepsegmenten kunnen bereiken.

De perfecte proefplaats om nieuwe technologieën, zoals een zelfrijdende shuttlebus, te testen.


Dr. Ir. Cedric De Cauwer geeft uitleg aan voorbijgangers en potentiële testpersonen

Hoe begin je eraan om zo een bus te bouwen, te laten rijden en te laten testen in een publieke omgeving?

We zijn begonnen met een voorstudie: een marktonderzoek naar de stand van zaken op vlak van zelfrijdende voertuigen, het bepalen van de doelgroep, het traject dat de shuttlebus zou afleggen op de campus en de haalbaarheid hiervan natuurlijk. Het was zeer belangrijk om met alle betrokken actoren rond de tafel te zitten tijdens deze fase. Daarmee bedoelen we ook actoren buiten de campus zoals de politie en de gemeenteraad.

Voor het bouwen van de shuttlebus hebben we gewerkt met een constructeur die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van autonome voertuigen.


Hoelang heeft deze voorstudie geduurd?

Dit heeft ongeveer 6 maanden geduurd. Het project zal in totaal 2 jaar duren en de testfase 6 maanden. Dat laatste is ook een primeur: het is de eerste keer dat er binnen een wetenschappelijk onderzoek een autonome shuttlebus een halfjaar lang zal getest worden in België.


Een steward beantwoordt de vragen van nieuwsgierige testpersonen tijdens de rit

Stel: ik ben een student aan de VUB en ik heb les op de Brussels Health Campus. Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het project?

Alles gebeurt zeer spontaan en informeel. We hebben een medewerker die de mensen aanspreekt en uitleg geeft over het busje. Na de korte uitleg kan je op vrijwillige basis de shuttlebus testen. Het busje legt een vaste traject af tussen de studentenverblijven en het hoofdgebouw van de faculteit Geneeskunde en Farmacie en rijdt tegen een gemiddelde snelheid van 10 tot 15 km per uur. De rit zelf duurt ongeveer 5 minuten. Tijdens de rit is er een steward die verdere uitleg geeft en ook jouw vragen over de shuttlebus kan beantwoorden.

Na de rit vragen wij jou om een korte online survey in te vullen over jouw ervaring met de shuttlebus. That's it!

Er wordt geëxperimenteerd met de zichtbaarheid van de shuttlebus door middel van wegmarkeringen en borden. Het busje heeft ook een aparte parkeerplaats waar de testpersonen makkelijk kunnen in-en uitstappen

Wat hopen jullie te bereiken met dit testproject?

Eerst en vooral willen we de acceptatie door gebruikers testen. Hoe reageren testpersonen, maar ook de voorbijgangers op een zelfrijdende shuttlebus? Ten tweede willen we de technische maturiteit van de technologie in de shuttle testen door na te gaan wat de beperkingen zijn in een echte omgeving. In welke omstandigheden (denk bijvoorbeeld aan het weer) of welke verkeersituaties de shuttle het moeilijk heeft of de vlotheid wordt verstoord. We hebben nu al enkele initiatieven genomen om de veiligheid van de passagiers te garanderen voor o.a. onverwachte situaties of mogelijke hindernissen. Onze doel is om de technologische maturiteit van de shuttlebus in een eenvoudige testomgeving te doen evolueren tot hij even vlot en veilig zou kunnen rijden in een complexere omgeving.

Prof. Lieselot Vanhaverbeke en Dr. Ir. Cedric De Cauwer bespreken enkele praktische zaken met de steward voordat de shuttlebus zijn traject zal afleggen

Ten slotte willen we weten welke infrastructuur zo een zelfrijdende voertuig nodig heeft. In welke mate is de huidige infrastructuur in Vlaanderen toegankelijk voor autonome voertuigen? Welke aanbevelingen kunnen we doen naar de beleidsmakers toe en hoe kunnen we op basis van de resultaten van ons pilootproject ook toekomstige pilootprojecten ondersteunen?
Wat zijn de next steps?

In november starten we met de tweede fase van de testperiode. Dit gaat om een traject van ongeveer 1 km dat is verbonden met de belangrijkste parkings, de bushaltes in de onmiddellijke omgeving en de hoofdingang van het ziekenhuis. De shuttlebus zal dus ook op de openbare weg rijden. In deze fase willen we vooral patiënten en bezoekers van het ziekenhuis bereiken met de shuttlebus.


Een foto van mezelf met de shuttlebus mocht niet ontbreken


Wil je meer informatie?

https://press.vub.ac.be/lancering-zelfrijdende-shuttlebus-op-universiteits-en-ziekenhuiscampus-in-jette