Zoeken
  • A Tribe Called Transport

Trainspotting met de studenten van de anderhalvemeter-maatschappij

Weet jij nog hoe jij je verplaatste voor corona? 2020 was een jaar waarin we ons verplaatsingsgedrag sterk moesten aanpassen. Nieuwe mobiliteitsoplossingen kwamen plots in de kijker, andere werden zoveel mogelijk vermeden. Hoe was dit voor corona? De afgelopen maanden hield A Tribe Called Transport, de jongerencommunity van Taxistop, een bevraging bij studenten tussen 18-25 jaar. We polsten naar hun visie op een efficiënt vervoerssysteem en naar welke rol zij nieuwe technologische ontwikkelingen zien spelen. 326 studenten beantwoordden onze vragen.“Oh, take a carwash, hippie.” Cars

© Baryon

We konden niet anders dan eerst te vragen naar de impact van onze vriend COVID-19 op het verplaatsingsgedrag van studenten. 49,1% procent van de respondenten beweert dat corona geen impact heeft gehad op hun visie op mobiliteit. Als we echter kijken naar het gevoel van vertrouwen in vervoersmodi, zien we dat de fiets (74,2%) en de auto (als bestuurder, 53,7%) het meeste vertrouwen bieden na corona. Dit wordt gevolgd door de auto (als passagier, 49,4%) en het openbaar vervoer (35,3%). Uit de cijfers valt ook op dat de bevraagde studenten geen uitgesproken mening hebben over deelmobiliteit en micromobiliteit (e-scooter) in coronatijd."Oh darn! All this horsepower and no room to gallop!" - Bruce Almighty

© Baryon

Op vlak van drempels en frustraties behalen ‘vertragingen’ en ‘tijdverlies’ de hoogste cijfers. Deze frustraties doen zich het meest voor tijdens verplaatsingen naar de les en verplaatsingen in hun vrije tijd. Tijdens dezelfde ritten voelen de studenten zich vaak niet veilig als fietser. Als we studenten vragen naar de ritten waarvoor ze het meest verbetering nodig hebben, dan is dat vooral tijdens deze ritten:

  • vanaf het ouderlijk huis naar de les (44,5%)

  • vanaf het ouderlijk huis naar hun kot (40,2%)

  • in vrije tijd en tijdens het uitgaansleven (27%).

“Het hoge prijskaartje als pendelende student voor bussen en treinen waar je soms een half uur tot een uur langer op moet wachten. Niet bepaald motiverend om dit traject dagelijks af te leggen met als gevolg dat ik regelmatig lessen skip.” (Respondent)
© Baryon

Het hoeft natuurlijk niet altijd negatief te zijn. Ondanks de frustraties, voelen de studenten zich gezonder tijdens hun verplaatsing zonder auto (58,6%) en vinden ze fietsen (50,6%) en wandelen (42%) rustgevend. En hoewel een verplaatsing vaak wordt gezien als tijdverlies, vinden studenten dat de verplaatsingstijd kan gebruikt worden om een les/examen voor te bereiden of om te lezen (46%).“I don't care if it's a car, I don't care if it's a Goddamn Batmobile. I don't want to drive with him.” - Haggard: The Movie

© Baryon

32,5% vindt het openbaar vervoer goedkoper dan de auto. Als we kijken naar de bereidheid om een auto te bezitten, zien we dat 72,1% van de studenten het niet belangrijk vindt om een auto te bezitten terwijl 70,6% het juist wel belangrijk vindt om een abonnement op het openbaar vervoer te hebben. De tendens om geen auto te bezitten kwam ook voor in ons vorig onderzoek (2019) met jongeren tussen 18-30 jaar."I'm just here for the gasoline." - Mad Max 2: The Road Warrior


Laten we over een ding duidelijk zijn: studenten hebben geen geld. Toch durfden we hen te vragen voor welke oplossingen ze meer zouden betalen om hun bovenstaande frustraties weg te werken. Uit de resultaten zien we dat de mogelijke oplossingen vooral met het openbaar vervoer te maken hebben. Studenten willen betere trein- en busverbindingen en dit vooral buiten de piekuren. Ook hier valt het op dat deelopties weinig in aanmerking komen als mogelijke oplossingen.


© Baryon

Daarnaast zou 38,7% meer betalen voor een abonnement dat meteen toegang geeft tot verschillende vervoersmiddelen. Dit doet ons denken aan Mobility as a Service (MaaS). Dit doet de vraag rijzen welke meerwaarde MaaS kan hebben voor de verplaatsing van studenten. In ons vorig onderzoek merkten we nog dat 73,2% van de jongeren nog nooit had gehoord van het concept van Mobility as a Service. Hoe komt het dan dat MaaS nog niet zo gekend is onder de studenten? Heeft het te maken met hun relatie met technologie? Als we kijken naar de resultaten van het huidig onderzoek, voelt 53,4% zich goed bij nieuwe technologie, maar dit neemt niet weg dat ze ook bezorgdheden hebben.


Autonomous Vehicles: "We're in a giant car heading towards a brick wall and everyone's arguing over where they're going to sit. " - David Suzuki


© Baryon

Een andere technologie die een hele opmars kent binnen de mobiliteitswereld zijn autonome voertuigen. In ons vorig onderzoek zagen we dat jongeren meer voeling hebben met autonome voertuigen in vergelijking met MaaS.
© Baryon


In ons huidig onderzoek zou 55,5% van de respondenten autonoom vervoer gebruiken voor lange ritten. De voorkeur voor lange ritten wordt opgevolgd door de voorkeur voor autonoom vervoer bij het uitgaan.

© Baryon

Ook op vlak van autonome voertuigen zien we dat er bezorgdheden zijn, maar deze zijn minder prominent. 36,5% van de studenten gaat eerder akkoord met de veiligheid die autonome voertuigen kunnen creëren, terwijl 34% eerder akkoord is dat de bezorgdheden rond 5G en autonome voertuigen overdreven zijn.
© Baryon


27,3% gaat eerder akkoord met de stelling dat menselijke fouten veel gevaarlijker zijn op de baan dan de mogelijke technologische fouten van een autonoom voertuig.


© Baryon

Eveneens opvallend is dat 24,2% van de respondenten eerder niet akkoord gaat met stelling rond de meerwaarde van autonome voertuigen als collectief vervoer en dus de meerwaarde meer zien bij privé-vervoer. Dit is merkwaardig aangezien de pilootprojecten met autonome voertuigen zich vooral focussen op het delend aspect, eerder dan op het bezittend aspect.So what?

© Baryon

Hoewel Corona een impact heeft gehad op het verplaatsingsgedrag van de studenten, zien we dat de visie op verplaatsing en de noden intact zijn gebleven. Studenten neigen minder richting privé-bezit, maar hebben de voorkeur om mobiliteitsopties meer flexibel en efficiënt te beheren. Denk maar aan hun voorkeur om via 1 abonnement toegang te krijgen tot alle vervoersopties. Het valt op dat deelmobiliteit nog een lange weg moet afleggen om een vaste plaats te krijgen in het leven van de student. Ook bij autonome voertuigen gaat de voorkeur van de bevraagde studenten richting privéverplaatsingen. Wat betreft soorten mobiliteitsoplossingen hoeft de weg niet altijd geplaveid te zijn met digitale oplossingen: Meer bus- en treinregelingen buiten de piekuren, betere verbindingen en aansluitingen, en 1 abonnement voor alle vervoersdiensten zou al veel doen.


“De studenten vragen voor meer mobiliteit op maat en on-demand. Het openbaar vervoer is en blijft de ruggengraat van de maatschappij, de studenten voelen dit ook, maar er is werk aan de winkel. Ook na corona zal het openbaar vervoer belangrijk blijven. Als Taxistop ondersteunen we de oproep van jongeren voor meer dienstregeling buiten de piekuren maar met deelmobiliteit als aanvullende optie om de first mile en last mile oplossingen te garanderen. We zien echter ook dat deelmobiliteit nog niet wordt gehanteerd als potentiële oplossing bij deze doelgroep. Taxistop opteert dan ook om deelopties zoals Carpool meer bekend te maken bij de studenten. Naar een verdere toekomst toe zien we autonoom vervoer eerder als een collectief vervoersoptie, dus de transitie van privé naar gedeeld moet duidelijker, sterker en toegankelijker. Wel zijn we blij dat weinig studenten een eigen auto als een must zien.” (Angelo Meuleman, Taxistop vzw)