Zoeken
  • A Tribe Called Transport

Neem deel aan het internationaal onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van studenten

A Tribe Called Transport voert een internationaal onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van studenten. Ben jij een student? Dan kan je deelnemen en kans maken op een cadeaubon t.w.v. 50 euro!


In de afgelopen jaren schakelde de opkomst van nieuwe mobiliteitsoplossingen een versnelling hoger. Denk maar aan zelfrijdende voertuigen en elektrische (deel)steps. Het is voor veel lokale overheden een uitdaging om deze nieuwe technologieën bij te houden en er efficiënte beslissingen over te nemen. Daarom is het erg belangrijk om meer bewustzijn te creëren rond de invloed van deze nieuwe oplossingen op ons leven en op toekomstige business models. Het Interreg North Sea Region Programme A.R.T.-Forum-project focust hierop en heeft tot doel meer kennis op te doen over de huidige mobiliteitsbehoeften in de Noordzeeregio en de sociale en economische impact van autonoom wegvervoer.


Welke betere manier om nieuwe inzichten te verwerven dan door onderzoek te doen? Nou, onderzoek doen op internationaal niveau. Met deze survey willen we te weten komen hoe een efficiënt transportsysteem eruitziet voor studenten en welke (potentiële) meerwaarde nieuwe technologieën op hun leven kunnen hebben.

Waarom studenten? Studenten zijn de toekomst, dat is zeker. Op zeer korte termijn ervaren zij grote veranderingen als het gaat om hun verplaatsingsgedrag. De overschakeling van middelbare school naar het studentenleven en van het studentenleven naar het werkleven kan een sterke impact hebben op hun toekomstige mobiliteitsvoorkeuren.


Deze vragenlijst bestaat uit de volgende thema's:

1. Vragen over jouw dagelijkse en frequente verplaatsingen VOOR de coronamaatregelen. Hier willen wij u verzoeken de enquête in te vullen alsof er geen beperkingen zijn door corona. Zo willen we de noden en wensen van studenten in kaart brengen en kunnen we gericht naar verbetering streven. 

2. Vragen die expliciet over de impact van COVID-19 gaan. 

3. Vragen over de rol van zelfrijdende voertuigen in jouw dagelijkse en frequente verplaatsingen.

Ten slotte, vullen studenten in allerlei andere Europese landen ook deze bevraging in, waardoor we internationale conclusies kunnen trekken! Door deel te nemen maak je kans op een cadeaubon ter waarde van €50.


Neem hier deel aan de survey!