Zoeken
 • Esen Köse

“Dude, where is my (autonomous) car?

Terwijl jij aan het genieten was van je vakantie of aan het zwoegen was tijdens uw vakantiejob of herexamens, hebben wij ook niet stilgezeten. Tijdens de zomer hebben wij een survey uitgestuurd over heel Vlaanderen waarop wel liefst 606 (!) jongeren tussen 18-30 hebben gereageerd.

(606 keer eeuwige dank daarvoor btw). De respondenten waren vooral studenten (65.6%), bedienden (22.3%), ambtenaren (4%), werkzoekenden (3.3%) en freelancers en andere vrije beroepen (4.8%). Het doel van de survey was om te kijken wat er leeft bij de jongeren wat betreft zelfrijdende voertuigen, Mobility-as-a-Service en deelmobiliteit.


If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour… you’re gonna see some serious shit. – Doc (Back to the future)


Zelfrijdende voertuigen is een hot topic binnen de mobiliteitswereld. We merken dat er in Vlaanderen stilaan enkele proefprojecten worden opgestart met zelfrijdende shuttlebussen:

 1. MIVB in de Woluwepark

 2. MOBI - onderzoeksgroep VUB- op de Brussels Health Campus

 3. De Lijn op de luchthaven van Zaventem

 4. Ziekenhuis Maria-Middelares op hun campus in Gent


Welk gevoel roept de opkomst van autonome voertuigen op bij de jongeren? Eerst en vooral is er sprake van heel veel nieuwsgierigheid (49.1%). De jongeren kijken er naar uit om hier meer over te leren en om de autonome voertuigen mee te kunnen testen. Dit is zelfs in die mate dat 38.3% beweert dat ze zeer open-minded zijn en dat ze de voertuigen zeker zullen testen als het mainstream wordt. 30.4% zien de autonomisering van de voertuigen als een technologische evolutie die ons leven zal veranderen.


Aan de andere kant heerst er ook een gevoel van twijfel (31.6%) en wantrouwen (22.8%) bij de jongeren.Ondanks de twijfels en het wantrouwen denken de jongeren dat de autonome voertuigen zullen zorgen voor een grote daling van de verkeersongevallen (39.8%), een efficiëntere reistijd (39.2%) en een makkelijkere verplaatsing (32.4%). De grootste bezorgdheden gaan omtrent de kans op werkloosheid voor chauffeurs (30.7%), meer auto’s en moeilijke verplaatsing (21.2%) en meer vervuiling omdat er meer materiaal zal nodig zijn om de zelfrijdende voertuigen te bouwen (19.5%).


93.9% van de jongeren heeft nog nooit gereden met een zelfrijdende voertuig. Degenen die er al ervaring mee hebben, hebben vooral gereden met een zelfrijdende metro (op een luchthaven), een zelfrijdende trein of een kabellift. Er waren ook enkele respondenten die de cruise controle in hun auto hebben benoemd als autonoom voertuig. Dit toont aan dat de jongeren zich ten eerste bewust zijn van een opkomende overgang naar automatisering en ten tweede dat ze kennis hebben van de verschillende fases van een autonoom voertuig.


“We zijn ons bewust van het bewustzijn dat onbewust wordt gecreëerd door bewuste acties”


De jongeren zijn zich bewust van de veranderingen in de maatschappij, maar ze zijn niet van alles op de hoogte. Als je hen vraagt wat Netflix is zullen de meesten wel weten waarover je het hebt, maar als je hen vraagt naar de Netflix van de mobiliteit, is de kans groot dat er een stilte valt. Ik heb het hier over Mobility as-a Service (Dit wordt wel eens de netflix van de mobiliteit genoemd. Via 1 app krijg je toegang tot een waaier aan mobiliteitsdiensten. Het openbaar vervoer, fietsverhuur, taxidiensten, auto(deel)diensten, e-scooters en zoveel meer komen samen in 1 app).


73.2% van de jongeren heeft nog nooit gehoord van MaaS (Mobility as a Service), ondanks dat dit concept sinds enkele jaren de mobiliteitswereld aan het overnemen is.


"Merci, maar ik heb (g)een auto"


Hoewel 67,8% van de respondenten een rijbewijs heeft, bezit 65,7% geen auto.

Wat met degenen die wel een auto hebben of die overwegen om zich eentje aan te schaffen?


 • 28.6% van de jongeren zou het niet overwegen om de auto achterwege te laten, omdat ze simpelweg geen volwaardige vervanger zien.

“Ik zou de auto hoogstwaarschijnlijk nog nodig hebben voor mijn werk, en ik ben een beetje van plan om in mijn auto te wonen (#vanlife).”
 • 25.5% beweert dat ze de auto achterwege zullen laten als er in ruil financiële voordelen of kwaliteit van diensten zijn.

“Als mijn werk eenvoudiger bereikbaar zou zijn op andere manieren zou ik dit zeker overwegen.”
“Zolang er geen volwaardig openbaar vervoer is, blijft een auto noodzaak”

 • 19.5% is ervan overtuigd dat de auto minder belangrijk zal zijn in de toekomst omwille van milieugerichte overtuigingen.

“Wegens duurzaamheidsovertuigingen, maar ook omdat we alleen maar meer files etc gaan krijgen, dus iedereen een eigen auto zorgt alleen maar voor langere reistijden. Voorwaarde hiervoor is wel dat er genoeg en betrouwbare alternatieven zijn.”

Naar welke vervoersmiddelen gaat de voorkeur van jongeren die geen auto hebben dan wel?


 • Hoewel het openbaar vervoer aan de winnende hand is (76.2%), scoren de fiets (68.3%) en een verplaatsing te voet (40.1 %) ook niet slecht.

 • Wat betreft het gebruik van de auto zijn de jongeren liever passagier (36.5%) dan bestuurder (31.7%).

 • Als bestuurder vervoeren de jongeren liever vrienden en kenissen (20.1%) dan andere mensen (Autodelen, Carpool) (5.3%).

 • Het valt op dat de E-step (1.8%) stilaan haar weg naar de dagelijkse verplaatsingen heeft gevonden.


Als we kijken naar de gevoelens tijdens hun verplaatsing merken we dat de jongeren heel veel nood hebben om hun hoofd leeg te maken. 49.2% gebruikt hun verplaatsingstijd om alleen te zijn en om een klik te maken van werk/school naar ontspanning (42.7%). 38.1% ervaren hun verplaatsing als tijdsverlies.

Gevoelens als oncomfortabel (7.1%), onveilig (5.9%), onzeker (6.6%) scoren opvallend laag.


"Deelmobiliteit: het is gecompliceerd"


Hoewel deelmobiliteit vooral gevoelens als vertrouwen (40.1%) en verbondenheid (36.8%) oproept, beweert 18.6% geen eigen vervoersmiddelen te willen delen met anderen terwijl 14.9% dit niet doet omdat het niet wordt gedaan in de directe omgeving. Moesten ze toch deelnemen aan deelmobiliteit zou het besparen/verdienen van geld (75.9%) en het bevorderen van duurzaamheid (67.4%) hun grootste motivatie zijn.