Zoeken
 • A Tribe Called Transport

Autonome lettersoep

HJOHGDEMANJGW


Aka ‘Heb jij ook het gevoel dat er met acroniemen naar je gesmeten wordt?’ Geen nood! Wij bouwen aan een roadmap gericht op autonome voertuigen, op de weg, die jou probleemloos door acroniemenland loodst. Zo ontdek je dat LOA geen speciale soa is, dat DDT niet enkel in De Kampioenen opduikt en dat een FART niet altijd gepaard gaat met gênante situaties. Elke week breiden we de lijst uit, en ook jij kan de acroniemengids mee aanvullen. Dus opsturen maar die vreemde lettercombinaties!


CU,

ATCT • 5G: 5th Generation

Dit houdt in dat er al vijf generaties aan vooraf zijn gegaan, als je generatie nul meetelt althans. Maar vijf generaties van wát? Mobiel netwerk tiens. Na generatie nul, 1G, 2G, 3G, 4G, maakt 5G nu opgang. Het is nog een pak sneller dan 4G (zo’n pak zelfs dat het als een game changer wordt bestempeld), kent minder latency (vertraging) en maakt zaken als het Internet of Things en zelfrijdende auto’s mogelijk. Tijdens een rit verwerkt en stuurt een zelfrijdende wagen data door. Hiervoor moet de netwerkverbinding dus enorm snel zijn. Simpel gezegd: het maakt de reactietijd korter. Check dit filmpje om meer te weten te komen over de kenmerken en de vele toepassingen van 5G. Naast technologische vooruitgang zorgt 5G evenwel voor geopolitieke spanningen en vraagtekens over de impact op de gezondheid.


 • ACES: Autonomous Connected Electric Shared

ACES is het acroniem dat wordt gezien als hét wachtwoord om toegang te krijgen tot de mobiliteit van de toekomst. Elke letter staat voor een trend: Autonomous, Connected, Electric en Shared. Samen of apart, dit zijn de termen die onze toekomstige mobiliteit richting zullen geven. We hebben al een idee van wat een autonomous en connected vehicle is (zie hieronder), maar wat is de link met electric en shared, ofwel elektrische voertuigen en gedeelde mobiliteit?


ACES is het boegbeeld van hoe een efficiënt zelfrijdend voertuig zou moeten gebouwd/gebruikt worden. Technisch gezien is autonomisering makkelijker in te voeren bij EV's, beter bekend als elektrische voertuigen, dan bij gewone voertuigen. Praktisch gezien kan autonomisering garanderen dat een elektrisch voertuig een groter bereik kan hebben en valt het draadloos opladen al onder de term autonomisering.


Daarnaast zijn zelfrijdende voertuigen vooral interessant (lees: duurzamer) als ze worden ingezet als collectief vervoer en niet als privévervoer. Wanneer een zelfrijdend voertuig gedeeld wordt, kan dit bevorderend zijn voor het vermijden van nog meer file en het oplossen van parkeerproblemen.


Ten slotte zijn ACES geen heilige boontjes op zich. Aspecten als veiligheid, toegankelijkheid, infrastructuur, wetgeving en privacy zijn nog altijd gevoelige onderwerpen waar de mobiliteitswereld rekening mee moet houden bij het wel of niet volgen van deze nieuwe trends.


Leuk weetje: lees hier waarom ACES algemener aanvaard wordt dan CASE (Connected Autonomous Shared Electric) en SAEV (Shared Autonomous Electric Vehicle).


 • ADAS: Advanced Driver Assistance Systems

Het is makkelijk van het acroniem af te leiden: ADAS is de volgende stap qua Driver Assistance Systems. Er wordt meer technologie gebruikt, maar een bestuurder blijft nodig. ADAS zitten dus op niveau 2. Check dit filmpje om te zien wat ADAS allemaal kunnen!

 • ADS: Automated Driving System

Waarschijnlijk denk je bij ADS spontaan aan de Australian Diabetes Society, maar het heeft nog andere betekenissen! Zoals Automated Driving System, een systeem dat de wagen richting meer autonomie stuurt. Bij ADS verdwijnt de bestuurder echt naar de achtergrond, waardoor dit systeem overeenkomt met niveau 3 en hoger. But remember: een autonoom voertuig is nog niet hetzelfde als een zelfrijdend voertuig (zie onder).


 • AI: Artificiële Intelligentie

Een concept waarbij computers taken uitvoeren waar normaal gesproken menselijke intelligentie voor nodig is. In ons dagelijks leven vertaalt dit zich in o.a. robot-grasmaaiers en gezichtsherkenning.


Naar de toekomst toe wordt AI zelfs gezien als de motor van onze toekomstige mobiliteit. Een van de meest voorkomende voorbeelden is autonome voertuigen.


 • ART: Automated Road Transport

Hieronder vallen alle soorten geautomatiseerd wegtransport zoals auto’s, bussen, treinen, vrachtwagens, maar ook geautomatiseerde elektrische deelsteps (No worries, we komen binnenkort nog terug op het verschil tussen automated and electric). We maken een onderscheid, want we kunnen ook spreken van geautomatiseerde drones en schepen. Of zelfs allerlei wapentuig :(


 • AV >< AV ( Autonomous Vehicle >< Automated Vehicle )

Ze hebben dezelfde acroniemen en bijna (!) dezelfde betekenis, maar wij gingen uitpluizen wat het exacte verschil is tussen deze twee. In het algemeen verschillen autonomous en automated vehicles alleen op vlak van menselijke tussenkomst. Een automated vehicle heeft de “technologische intelligentie” niet om zelf beslissingen te nemen, routes uit te plannen en bestemmingen te bepalen. Hiervoor is er een menselijke tussenkomst nodig om de order door te geven aan de voertuig (in de auto of vanuit een besturingscentrale). Een autonomous vehicle kan alle bovenstaande beslissingen volledig zelf maken en heeft op geen enkele manier nood aan een menselijke tussenkomst. Daarom dat ‘geautomatiseerde voertuigen’ een gepaste vertaling is voor automated vehicles, en ‘zelfrijdende voertuigen’ voor autonomous vehicles.


 • CAV: Connected Autonomous Vehicle

Dit geconnecteerde voertuig is wel zelfrijdend. Een zelfrijdend voertuig moet niet per se connected zijn, maar helpt natuurlijk enorm. Bv. om te weten of er ergens wegenwerken zijn.


 • CV: Connected Vehicle

Neenee, niet alleen centrale verwarming en curriculum vitae hebben ‘cv’ als acroniem. Een geconnecteerd voertuig staat in verbinding en kan communiceren met andere voertuigen en met de omgeving. Het hoeft niet per se zelfrijdend te zijn.


 • DAS: Driver Assistance Systems

Dit is de algemene term voor verschillende systemen die het autorijden en parkeren gemakkelijker en veiliger maken. Deze systemen zijn eerder laag te situeren op de autonomie-as (niveau 1) omdat van het vervangen van de bestuurder geen sprake is.


 • DSSAD: Data Storage System for Automated Driving

DSSAD is een opslagsysteem dat een set gegevens verzamelt tijdens een rit in een zelfrijdende voertuig met een autonomie level van 3, 4 of 5. Dit systeem is nuttig in een situatie waar zich een belangrijke veiligheidsgerelateerde gebeurtenis voordoet. In dat geval, kan er een duidelijk beeld gegeven worden van de interacties tussen de bestuurder en het rijsysteem, voor of na het incident. Meer specifiek geeft DSSAD weer of de bestuurder de rijtaak aan het uitvoeren was (en dus controle had over het voertuig) of het ADS systeem.


 • FART: Future Autonomous Road Transport

Naast ons enthousiasme over het acroniem :D zijn we ook enthousiast over de ideeën rond toekomstige zelfrijdende voertuigen. Dit kan gaan van voertuigen à la Elon Musk’s Tesla tot die ene sciencefiction film waar je zo zot van loopt. Het gaat hier dus om zelfrijdende voertuigen op level 5 waarbij er zelfs geen nood meer is aan een stuur :o Wat we bedoelen met level 5? Lees maar eventjes verder ;)


 • IoT: Internet of Things

'Internet of Things' of 'internet der dingen', is het fenomeen waarbij een geheel van apparaten draadloos kan communiceren. Van thermostaten in uw huis, over zelfrijdende voertuigen tot verlichting in uw straat: alles zal automatisch informatie doorgeven en met elkaar communiceren.


 • ISA: Intelligent Speed Adaptation

ISA is een systeem dat chauffeurs kan helpen om zich te houden aan de maximumsnelheid op een specifieke locatie. Het systeem maakt hierbij gebruik van informatie over de positie van een voertuig in relatie tot de snelheidslimiet die op die specifieke locatie van kracht is.


Net zoals autonome voertuigen, kent ISA ook verschillende niveau’s:

 • Open ISA: Waarschuwt de bestuurder dat de snelheidslimiet wordt overschreden. De chauffeur kiest zelf om al dan niet te vertragen.

 • Half-open ISA: Verhoogt de druk op het gaspedaal bij het overschrijden van de snelheidslimiet. Door de tegendruk wordt het moeilijker om sneller te rijden of om de snelheid te behouden.

 • Gesloten ISA: Beperkt de snelheid automatisch wanneer de snelheidslimiet wordt overschreden. De chauffeur kiest nog steeds om het systeem in of uit te schakelen.


 • LIDAR: LIght Detection And Ranging / Laser Imaging Detection And Ranging

Een lidar doet eigenlijk hetzelfde als een radar, maar dan met laserstralen. Als equivalente benaming wordt daarom ook wel eens LADAR gebruikt (LAser Detection And Ranging). Het kan gaan om infrarood, zichtbaar of ultraviolet licht. Hoe werkt het? Het meten van het tijdsverschil tussen het uitzenden van de laserpuls en het terugkaatsen van het licht maakt het mogelijk om de afstand tot een object of een oppervlakte te berekenen. Deze toepassing heet time-of-flight (ToF) lidar. Het meten van de snelheid van een object noemt men Doppler Lidar (DL), wat uiteraard alles te maken heeft met het vermaarde Dopplereffect (ge weet wel: het “sirene-effect”). Hier vind je meer info.

Lidar kent verschillende toepassingen, bv. in de luchtvaart om de vlieghoogte te bepalen, om het maanoppervlak in kaart te brengen tijdens de Apollo 15-missie, of voor atmosferisch onderzoek. Maar het wordt ook ingezet om voertuigen autonomer te maken, duh! Lidar zorgt voor de herkenning van voetgangers, de weg en andere objecten. En het wordt nóg kleinschaliger ingezet, bv. voor die creepy autonome stofzuigers.


 • LOA: Level of Autonomy

Heeft niets met staatshervormingen te maken, don't’ worry! Alles met de mate waarin een voertuig zelfrijdend is. Algemeen worden er 5 levels onderscheiden (+ het 0-level):

Bron: Mobly


Het gaat dus om een graduele verzelfstandiging van de auto tegenover de mens. Vandaag worden we al op vele vlakken geholpen tijdens het rijden, maar volautomatisch rijden is voorlopig nog futuristische muziek. Momenteel zijn niveau 2 en 3 het hoogst haalbare. Kleine correctie van de afbeelding trouwens: bij niveau 5 zou het stuur zelfs weg mogen.


 • RADAR: RAdio Detection And Ranging

Een radar zendt radiogolven uit om objecten te detecteren en te lokaliseren. Een antenne ontvangt de gereflecteerde radiostraling (echo) en zo wordt de positie van de objecten bepaald. It’s as simple as that. En daarom is het niet vreemd dat autonome voertuigen deze techniek gebruiken. Zo kan een zelfrijdende wagen niet enkel andere voertuigen detecteren, maar ook de eigen positie binnen de publieke ruimte. BTW: ook camerabeelden en lidar houden een zelfrijdende auto on track...


 • V2X: Vehicle-to-Everything

Dit is een communicatiesysteem waarbij een voertuig kan communiceren en informatie kan overdragen naar elk voorwerp/subject dat direct of indirect een invloed kan hebben op het functioneren van het voertuig. Dit nieuwe communicatiesysteem dient vooral om het verkeer vlotter te laten verlopen met oog op het creëren van een intelligent transportsysteem. Dit kan leiden tot minder verkeersongevallen, minder uitstoot en minder congestie. Onder V2X vallen nog subsystemen die een concretere invulling hebben, zoals:

 • V2I: Vehicle-to-Infrastructure

V2I-technologieën verzamelen door het voertuig gegenereerde verkeersgegevens en bieden draadloze informatie, zoals data van de infrastructuur aan het voertuig, die de bestuurder informeert over veiligheid, mobiliteit of omgevingsgerelateerde omstandigheden. Dit kan gaan om een breed scala aan toepassingen zoals het naderen van ziekenwagens, gevaarlijke locaties, wegwerkzaamheden, een stilstaand voertuig, ...


 • V2P: Vehicle-to-Pedestrian

Hieronder valt een grote groep kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, fietsers, en zelfs kinderen die worden voortgeduwd in een kinderwagen. Systemen in het voertuig kunnen in sommige gevallen verkeer detecteren dat niet komt van een voertuig en zo een dode hoek waarschuwing geven. Daarbij kunnen mobiele apparaten gebruikt worden om voetgangers in de buurt te lokaliseren en een chauffeur te waarschuwen om een ​​aanrijding te voorkomen.


 • V2V: Vehicle-to-Vehicle

Dit is de technologie waarbij verschillende voertuigen kunnen connecteren met elkaar en informatie kunnen uitwisselen over bijvoorbeeld hun positie aan een kruispunt wanneer ze elkaar gaan benaderen.


 • VRU: Vulnerable Road Users

Dit verwijst uiteraard naar wandelaars, fietsers en gebruikers van micromobiliteit. De term is wel duidelijk gekozen vanuit het perspectief van de auto. Wij verkiezen daarom het positievere ‘actieve weggebruikers’ in plaats van ‘zwakke weggebruikers’ of ‘zachte vervoersmodi’. Fietsers are no softies!


Bron: Brendan Smialowski/AFP | Getty Images