©2019 by A Tribe Called Transport. Proudly created with Wix.com

US_UK_Apple_Podcasts_Listen_Badge_RGB.jp
spotify-podcast-badge-blk-grn-330x80.png
pocketcasts_large_dark@2x.png
podcast addict.png

Aflevering 1: De mens van nature een mobiel wezen?

In de eerste aflevering gaan we back to the basics van ons verplaatsingsgedrag: waarom verplaatsen we ons en hoe is dat doorheen de jaren geëvolueerd? Prof. Dr. Frank Witlox is onze mobiliteitsexpert van dienst. Prof. Dr. Jean-Paul Van Bendegem analyseert ons verplaatsingsgedrag vanuit een filosofische invalshoek. Askim Kintziger (Junction) is een jonge onderneemster. Zij vertelt hoe bedrijven staan te springen om te innoveren, maar lukt het hen om het menselijke aspect in de gaten te houden? Welke uitdagingen ervaren de transportbedrijven?